เทคโนโลยีกระแส การปฏิวัติเครือข่ายมือถือ 4G

บิลเกตส์และ Hurd ประสบความสำเร็จมากแต่ผู้นำที่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตามอาชีพของพวกเขาแบ่งปันความเป็นธรรมดา พวกเขาทั้งสองนำธุรกิจขนาดใหญ่ภายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมที่อยู่ในสถานะคงที่ของการเปลี่ยนแปลงและในทางกลับกันอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนโลกของเรา Read more »