เครื่องซีลถุงสุญญากาศกับความเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ

การเก็บรักษาอาหารให้คงสภาพหรือมีความสดใหม่อยู่เสมอสำหรับระดับครัวเรือนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในระดับครัวเรือนปกติจะมีเครื่องซีลถุงเป็นเหมือนอุปกรณ์ครัวในบ้านอยู่แล้ว แต่ในระดับอุสาหกรรมหรือธุรกิจรายย่อยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งกว่า การมีตัวช่วยที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันก็คือการเก็บรักษาอาหารแบบสูญญากาศโดยการใช้เครื่องซีลถุงสูญญากาศนั่นเอง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่ทำให้อาหารเน่าเสียไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีและกายภาพโดยการนำเอาอากาศออกจากสินค้าหรืออาหารนั้นให้หมดและทำการปิดผนึกที่ปากถุง จากนั้นอาจจะมีการแช่เย็นหรือแช่แข็งซึ่งในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารเพื่อที่จะช่วยให้อาหารคงความสดใหม่และยังคงคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน Read more »